اتصالات گالوانیزه برزیل و مک

فروشگاه”صنعت ساخت ” با توان رقابتی بالا نمایندگی اتصالات گاوانیزه برزیل و مک و چینیدر فشارهای مختلف میباشددر صورت نیاز با ما از را های زیر تماس حاصل فرمایید.

فروشگاه”صنعت ساخت ” با توان رقابتی بالا در زمینه تامین انواع “لوله”، “اتصالات”، “شیرالات” و “پیچ و مهره” با مشخصات فنی مختلف موجود دراستانداردهای مورد استفاده کشور و نمایندگی اتصالات گاوانیزه برزیل و مک و چینی در فشارهای مختلف میباشد