ترمیم کننده بتن چیست؟

ترمیم کننده بتن چیست ؟

ترمیم کننده بتن چیست ؟
بتن و سازه های بتنی در طول فرآیند بهره برداری و ساخت دچار آسیب و تخریب می شوند. کارفرمایان و بهره برداران برای حفظ خصوصیات و شرایط سازه برای کاربرد کامل در طول دوره پیش بینی شده اقدام به تعمیرات و ترمیم آنها می نمایند.
تخریب و آسیب های سازه های بتنی بنا به علت و ابعاد ایجاد به گروه های مختلفی تقسیم می شوند. از جمله عوامل ایجاد تخریب در سازه های بتنی می توان به خوردگی ، تاثیر اسیدها ، کربناسیون ، سولفاته شدن ، واکنش قلیایی ، مشکلات اجرایی و … می باشند.
همچنین بسته به شرایط بهره برداری ، شرایط فرآیند اجرایی ، محدودیت های اقتصادی و زمانی  و ابعاد آسیب مواد و روش های مختلفی برای ترمیم سازه های بتنی وجود دارد.
از مواد ترمیم سازه های بتنی می توان به ملات های ترمیم کننده آماده اشاره کرد. این ملات به خصوص در ترمیم های خاص و با ابعاد کوچک و یا دارای شرایط اجرایی و بهره برداری خاص کاربرد زیادی دارند. مواد ترمیم کننده آماده را می توان به انواع زیر تقسیم بندی کرد:
•  ملات های پایه سیمانی اصلاح شده با الیاف و پلیمر
•  ملات های پلیمری
•  ملات های نیمه پلیمری
•  چسب های اپوکسی
•  رزین های تزریقی
•  چسب های لاتکس

هریک از این محصولات دارای خصوصیاتی می باشند که مصرف آنها در محلی خاص توجیح می نماید. از جمله این خصوصیات می توان به ابعاد منطقه ترمیم ، ضخامت ترمیم ، مقاومت شیمیایی مورد نیاز ، بار وارد به منطقه ترمیم ، سازه ای یا غیر سازه ای بودن ترمیم و … اشاره کرد.

info@sanatesakht.comفروش انواع اپوکسیهای ساختمانیwww.sanatesakht.com