لولهای مانیسمان

فروشگاه “صنغت ساخت” نمایندگی انواع لوله بدون درز یا لوله مانیسمان چینی و اهوازی را در سایزهای مختلف و پخش آن به سراسر کشور زیر قیمت کارخانه میباشد .

درباره لوله بدون درز

مدت هاست از لوله های بدون درز در مصارف وکارهای تاسیساتی استفاده قرار میگیرد . که علت این استفاده فراوان را میتوان عدم اطلاع از روند تولید آن به حساب آورد شود .

مراحل تولید لوله های مانیسمان

اصولا تولید لوله های بدون درز مستلزم فرایندی است که طی آن یک شمش فولادی تبدیل به لوله میشود  و در صنایع لوله های گاز پالایشگاه ها و کارخانجات پتروشیمی و بسیاری صنایع کاربرد فراوان دارد و گسترش روز افزون آن اجتناب ناپذیر است.

که مراحل تولید آن به شرح زیر است:

– برش: در مرحله اول شمش فولادی را بنا به خواسته سفارش دهنده به ابعاد گوناگون برش می دهند .

-مرحله گرمادهی: شمش را داخل کوره های قوسی که با استفاده از سوخت گاز گرمادهی می شوند گرم می کنند تا به مرحله سرخ شدن برسد.

– سامانه لخ پرس : در این مرحله شمش را بوسیله لخ پرس سوراخ می کنند

– دستگاه اللنگاتور: فولاد گرم شده را با دستگاه اللنگاتور گرد میکنند

– مرحله شلیک سمبه: میتوان گفت این مرحله جالب ترین مرحله تولید می باشد این مرحله مرحله شلیک سمبه به داخل م فولادی می باشد که با سرعتی بالا سمبه ای به طول 12 متر راداخل شمش فولادی میکنند

– تاب گیری: در این مرحله اگر لوله به مقدار کمی تاب داشته باشد صاف و یکدست می شود

– جداسازی سمبه: در مرحله آزاد سازی سمبه ،سمبه داخل لوله از آن جدا می گردد

– مرحله کروی : در این مرحله سروته لوله گرفته می شودو لوله به حالت گرد در می آید .

– مرحله کشش: در این مرحله لوله را به اندازه های گوناگون تا 24 مترتحت کشش قرار می دهد

– مرحله سرد کردن: لوله را با آب وبا فرایندی مخصوص خنک می کنند

– مرحله اندازه گیری: لوله خنک شده به انتخاب مشتری برش داده میشود(معمولا 6متری هستن (

– مرحله آزمایش یا تست: با کامپیوتر لوله راتست می کنند تا ضایعات از مابقی جدا گردد

– مرحله کونیک شدن دو سر لوله : در این مرحله سر و ته لوله با دستگاه کونیک و صاف می شود .

– پالیش زدن : این مرحله که تنها مختص مشتریان از کشورهای خارجی می باشد لوله بوسیله روغنی مخصوص پالیش می گردد .

– بستن لوله ها: در مرحله پایانی لوله ها بسته بندی می شوند شکل بسته بندی شش ضلعی می باشد و با تسمه محکم بسته و آماده بارگیری می گردد.