لوله سیاه درزدار

فروشگاه صنعت ساخت مسئولیت پخش و توزیع انواع لوله و اتصالات درزدار در سایزهای متفاوت به سراسر کشور زیر قیمت کارخانه میباشد .برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. مصارف این لوله ها بیشتر برای آب و گاز می باشد……

در تولید و فروش لوله درزدار از ورق كار گرم شده، استفاده می‌شود. ورق باید به شكل لوله درآمده و درز آن جوشكاری شود. فرآیندهای شكل‌دهی ورق مورد استفاده در ساخت لوله عبارتند از:
ـ شكل‌دهی سه غلتكی
ـ شكل‌دهی ورق به شكل U & O
ـ شكل‌دهی اسپیرال
ـ شكل‌دهی ورق به شكل J C O
روش‌های جوشكاری لوله به دو دسته: با استفاده از فلز پركننده و بدون استفاده از فلز پركننده تقسیم‌بندی می‌شوند. روش‌های جوشكاری با فلز پركننده عبارتند از: جوشکاری پیوسته و ناپیوسته
جوشكاری پیوسته: قدیمی‌ترین روش برای بستن درز لوله، فرآیند جوشكاری فرجی با سرعت زیاد است كه جوشكاری پیوسته نامیده می‌شود.
جوشكاری مقاومتی: با استفاده از انرژی الكتریكی یك جوش مقاومتی در راستای درز طولی ایجاد می‌كنند. از این نوع فرآیند جوشكاری می‌توان به روش‌های زیر اشاره كرد: جوش لب به لب لوله‌ها، روش مقاومتی را فركانس بالا، فرآیند فركانس بالای القایی
جوشكاری زیرپودری: جوشكاری زیرپودری برای لوله‌ها با جداره ضخیم استفاده می‌شود و قابلیت جوشكاری لوله‌های حاصل از هر نوع شكل‌دهی و كاربرد وسیعی در تولید لوله‌هایی كه به روش اسپیرال شكل‌دهی شده‌اند را دارد.
جوشكاری قوسی با الكترود تنگستن و گاز محافظ (GTAW)
این روش اغلب برای تولید لوله‌های زنگ نزن درزدار به‌كار برده می‌شود.
جوشكاری لیزر كه استفاده از آن كمتر رایج است كاربرد آن در مواردی است كه فرآیند تولید دقیقی مورد نیاز است.
جوشكاری پرتو الكترونی كه همانند جوشكاری لیزر كاربرد آن كم است. یكی از بهینه سازی‌های انجام یافته، تعییر جوش زیرپودری از یك مرحله بحالت دو مرحله است. در فرآیند جوشكاری زیرپودری دو مرحله عموما جوش ریشه با فرآیند GMAW و سپس جوش زیرپودری انجام می‌شود.
فرآیند‌های مورد استفاده در جوشكاری درز لوله‌های درزدار
یكی از روش‌های قدیمی تولید لوله فولادی درزدار، روش U&O است. در این روش، بوسیله قالب‌هایی ابتدا ورق را به شكل U و سپس O در می‌آورند. شكل‌دهی ورق در حالت سرد انجام می‌شود. قبل از شكل‌دهی، لبه‌های ورق یخ‌زده می‌شوند و بعد از شكل‌دهی، بصورت درز مستقیم جوشكاری می‌شود، لبه‌های درز لوله به هم فشرده شده و در ایستگاه پاس ریشه با روش GMAW به هم جوش می‌شوند.
سرعت جوشكاری در مرحله بسته به ضخامت ورق، بین 5 تا 12 متر بر دقیقه است، بعد از ایستگاه GMAW لوله به ایستگاه جوش زیرپودری منتقل می‌شود. در ایستگاه جوش زیرپودری ابتدا پاس داخل و سپس پاس خارج اعمال می‌شود. در پاس داخلی و خارجی لوله متحرك بوده و دستگاه جوش ثابت، در پاس داخلی دستگاه جوش توسط بازوهای متحركی به داخل لوله رفته و جوشكاری را انجام می‌دهد. كاملا واضح است كه پاس خارجی بعد از سرد شدن كامل پاس داخلی اعمال می‌شود.